Aisis o.s.

O programu

Zodpovědně s penězi – finanční vzdělávání jako součást vzdělávacího programu základních škol

Program Zodpovědně s penězi realizuje organizace AISIS již od roku 2006 a to nejdříve pod názvem Rozumíme penězům. Od roku 2006 prošlo programem téměř 2 000 pedagogů, kteří podle programu Zodpovědně s penězi proškolili více jak 26 000 žáků.

Zodpovědně s penězi umožňuje základním školám efektivně rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního vzdělávání.

Program Zodpovědně s penězi naplňuje cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v tematice finanční gramotnosti jak pro první tak pro druhý stupeň základní školy.

Školám program nabízí:

Obsah programu Zodpovědně s penězi najdete v prokliku Výukové lekce.

Cílem Zodpovědně s penězi je zvyšování finanční gramotnosti dětí a pedagogů v delším časovém horizontu a proto mohou učitelé počítat s dlouhodobou podporou a aktualizacemi materiálů.

Jak se může škola do programu zapojit?

Napište nebo nám zavolejte. Nabídka pro pedagogy z jednotlivých krajů je velmi proměnlivá a tak Vám rádi řekneme aktuální informace podle toho, ze kterého kraje Vaše škola je.

Co je smyslem programu Zodpovědně s penězi?

Finanční vzdělávání učitelů je zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků základní školy, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Naše semináře vedou autoři nebo spoluautoři výukových materiálů, kteří zároveň na základních školách finanční gramotnost vyučují. Tyto lektory doplňují na seminářích také odborníci – finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníci, sociální pracovníci.

Prostřednictvím Zodpovědně s penězi chceme dětem pomoci k tomu, aby se uměly rozhodovat o finančních záležitostech. Uměly si k tomu získat dostatek důvěryhodných informací, vyznaly se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byly si vědomy důsledků svého rozhodnutí a nenechaly se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.

Žáci mají možnost připravit se na některé životní situace v bezpečném prostředí školní třídy, pod dohledem pedagoga majícího potřebné zkušenosti a v modelových domácnostech, se kterými se v materiálech pracuje.

Žáci se setkávají s obsahem, který je pro ně zajímavý z hlediska využití. Osvojí si takové vědomosti a dovednosti, které budou moci využít jak v osobním, tak i profesním životě.

Práce dětí v programu Zodpovědně s penězi je postavena na řešení modelových situací spojených s finančním rozhodováním. Děti pracují v modelových domácnostech,  jejichž úvodní finanční nastavení je předem dáno. Postupně se seznamují s  různými situacemi, do kterých se mohou dostat v reálném životě. V  žádném případě se nejedná o řešení problémů a otázek týkajících se rodinného prostředí dětí.

Cílem programu Zodpovědně s penězi není:

  • podporovat u dětí konzumní způsob života,
  • zredukovat motivy rozhodování v různých životních situacích na  „motiv osobního prospěchu“,
  • učit zúčastněné osoby jak dosahovat co největšího zisků a na základě jeho výše hodnotit správnost či nesprávnost konkrétních  rozhodnutí.

Program Zodpovědně s penězi vychází i z toho, že každý z nás má spoustu priorit, kterými zdaleka nejsou jenom peníze, respektive výše zůstatku na účtu. Každý z nás má své sny a jde nám o to, abychom se při jejich realizaci nedostali do problémů. K tomu nám může dopomoci finančně gramotné rozhodování.