Aisis o.s.

O týmu Zodpovědně s penězi

Tým Zodpovědně s penězi tvoří v první řadě lektoři. Součástí týmu jsou ale také členové poradního týmu, koordinátorky a manažeři programu. A co nám o sobě všechny tyto osoby prozradily…?

Anna Valešová – lektorka a členka poradního týmu

Vystudovala jsem VŠCHT Praha. Dále jsem absolvovala pedagogické minimum na ZČU v Plzni. Na SOU v Rokycanech jsem působila jako učitelka odborných předmětů. V současné době jsem ředitelka na Základní a Mateřské škole Hrádek. Po absolvování lektorských dovedností lektoruji v programu Zodpovědně s penězi semináře pro 2. stupeň. Mám kvalifikaci pro Ekologickou a Enviromentální výchovu. Bydlím v Hrádku u Rokycan, mám ráda procházky v lese, dobrou hudbu, knihu a lidi. Jsem trojnásobná babička.

Alena Kotrbová – lektorka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu ÚK Praha, učitelství 5. – 12. ročník, obor fyzika. Pracovala jsem na ZŠ, poté 13 let na SŠ, z toho jsem byla 8 let ředitelka. Nyní působím jako ředitelka na ZŠ Žižkova Kutná Hora. Dlouhodobě učím fyziku, informatiku, matematiku, dílny a 3 roky finanční gramotnost. Jsem koordinátorka ICT, metodik ICT, Lektor ICT (pokročilé ovládání PC, grafika, fotografie a video, textový editor), metodička technický prací. Od roku 2008 jsem koordinátorka Finanční gramotnosti. Od roku 2011 lektorka Finanční gramotnosti. Bydlím v Kutné Hoře, zajímám se o techniku, ICT, focení, natáčení, astronomii, cestování a kulturu. Jsme dvojnásobná babička.

Blanka Staňková – lektorka a členka poradního týmu

Vystudovala jsem PedF UJEP Brno, učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracovala jsem jako učitelka pro 1. stupeň. Od roku 2007  pracuji jako odborný asistent PedF UK, katedra ČJ.

Absolvovala jsem kurzy mentorské a lektorské dovednosti, videotrénink. Lektoruji tato témata: základní a rozšiřující kurzy RWCT, rozvoj čtenářských dovedností, Inovace ve vzdělávání, další vzdělávání učitelů na PedF UK a finanční gramotnost. Jsem spoluautorka knihy Rozumíme penězům pro 1. stupeň.

Bydlím v Praze, ale pocházím z Moravy. Jsem babička na částečný úvazek.

Gabriela Hanzlová – lektorka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu TU v Liberci aprobace dějepis a občanská výchova. Pracuji na ZŠ Frýdlant jako učitelka na 2. stupni. Vyučuji dějepis, člověk ve společnosti, informatiku, pracovní činnosti – finanční gramotnost. Jsem koordinátorka finančního vzdělávání na škole. Absolvovala jsem kurzy Zodpovědně s penězi v Libereckém kraji. Lektoruji Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň. Bydlím v Bílém Potoce pod Smrkem, ráda řídím auto.

Iva Jehličková – lektorka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové obor učitelství pro 1. stupeň. Pracuji na ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi. Jsem zástupkyně ředitele a učitelka 1. – 5. ročníku. Lektoruji Kooperativní učení. Lektoruji Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň. Jsem spoluautorka knihy Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň. Bydlím v Chrudimi.

Jana Nováková – lektorka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze obor matematika – základy techniky. Pracovala jsem jako učitelka na ZŠ, kde jsem vyučovala matematiku, základy techniky a informatiku. V současné době působím na Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou jako zástupkyně ředitelky. Lektoruji semináře Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň. Bydlím v Kralupech nad Vltavou. Ráda čtu, cestuji, sportuji a ráda navštěvuji divadlo.

Jitka Krausová – lektorka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor učitelství pro 1. stupeň. Působila jsem jako ředitelka malotřídní školy. Nyní působím jako učitelka 1. – 5. ročníku na ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi. Lektoruji semináře Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň. Jsem spoluautorka knihy Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň. Bydlím v Chacholicích v okrese Chrudim.

Kateřina Jílková – lektorka

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu obor speciální pedagogika a učitelství. Působím jako učitelka na Základní škole, Speciální škole a Církevní škole. Absolvovala jsem kurz RWCT. Jsem lektorka programu Tvořivá škola/činnostní učení v oblasti matematika pro 4. – 5. ročník. Jsem spoluautorka knihy Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň. Nyní se snažím naplňovat motto naší školy „Srdcem, rozumem a všemi smysly“.

Petra Přibylová – lektorka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, učitelství 5. – 12. ročník, obor matematika – chemie. Pracuji jako učitelka a zástupkyně ředitele na Základní škole v Lánech. Lektoruji semináře Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň. Bydlím v Kladně.

Robert Kočí – lektor

Vystudoval jsem Právnickou fakultu MU Brno obor právní specializace správní a finanční právo. Pracoval jsem jako likvidátor a hlavní pokladní v České spořitelně a. s., Chrudim. Nyní učím anglický jazyk a finanční gramotnost na ZŠ Dr. J. Malíka. V rámci projektu Zodpovědně s penězi lektoruji semináře, jsem autor sešitu Pojištění a píši podklady pro články do médií. V rámci projektu Finanční gramotnost pro dospělé jsem autorem textů pro e-learning Spoření a investice. Bydlím v Trpišově v okrese Chrudim, jsem ženatý, mám dvě děti.

Stáňa Křížová – manažerka a lektorka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v oboru matematika – občanská výchova. Absolvovala jsem kurzy lektorských dovedností a semináře z oblasti pedagogiky a psychologie. V roce 2006 jsem byla členem týmu, který vytvářel  program Zodpovědně s penězi. Pracovala jsem jako učitelka, zástupkyně ředitelky a manažerka projektů Školy v pohybu a Zodpovědně s penězi. Od roku 2006 lektoruji semináře zaměřené na témata přeměna školy, management škol, teambuildingové aktivity a finanční gramotnost.

Vlaďka Procházková – lektorka

Vystudovala jsem Pedagogickou školu v Praze. Vyučuji na 1. a částečně na 2. stupni ZŠ Otokara Chlupa, Praha. Lektoruji RWCT a čtenářskou gramotnost. Absolvovala jsem základní kurs RWCT, rozšiřující kursy RWCT, Lektorské dovednosti, Duhovou konferenci, Rozvoj čtenářských dovedností. Jsem spoluautorka knihy Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň. Mám praxi na malé školičce i na velké sídlištní škole v Praze. Zkušenosti však čerpám především od svých sedmi vnoučat.

Zdeněk Brož – lektor a člen poradního týmu

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové v oboru matematika – technika. Pracoval jsem jako učitel, inspektor ČŠI, vedoucí vzdělávacího centra a od roku 1991 jsem ředitelem Základní školy Dr. J. Malíka v Chrudimi. Absolvoval jsem kurzy lektorských dovedností a semináře z oblasti pedagogiky a psychologie. Od roku 2000 lektoruji semináře zaměřené na témata přeměna školy, management škol a teambuildingové aktivity. V roce 2006 jsem byl členem týmu, který vytvářel program Zodpovědně s penězi. V rámci programu Zodpovědně s penězi lektoruji workshopy na téma „škola odpovědného spotřebitele“, které se zaměřují na práva spotřebitelů, a také lektoruji semináře zaměřené na metodiku výuky finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Jsem spoluautorem knih Ředitelská kuchařka a Učím s radostí. Jsem instruktorem lyžování a vodáctví.