Aisis o.s.

Nabídka seminářů

Semináře, které realizujeme, nabízíme přednostně školám a pedagogům, které máme v katalogu zájemců. Pokud máte zájem, abychom Vám nabízeli akce, které realizujeme, kontaktujte nás na emailu: stanislava.krizova[zavinac]aisis.cz

Všechny naše semináře jsou akreditované MŠMT. Více informací k jednotlivým typům seminářů, které realizujeme, naleznete zde.

Právě realizujeme:

Od roku 2015 realizujeme projekt Škola odpovědného spotřebitele. Projekt je složen ze tří dílčích aktivit a je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ochrany a práv spotřebitele.

Dílčí aktivity projektu:

1. Příprava a realizace seminářů Rádce spotřebitele pro pedagogy

Pro pedagogy jsme připravili vzdělávací semináře „Rádce spotřebitele pro pedagogické pracovníky“, tyto semináře budou zaměřeny nejen na odborná témata z oblasti práv spotřebitele, ale také na pedagogické metody. Cílem je, aby učitelé, zapojení do projektu, byli schopni realizovat efektivní vzdělávací programy pro své žáky. Celkem uspořádáme 15 vzdělávacích seminářů „Rádce spotřebitele pro pedagogické pracovníky“, v nichž proškolíme celkem 300 učitelů. Časová dotace seminářů je 8 vyučovacích hodin.

V rámci těchto seminářů se pedagogové blíže seznámí s tématy:

  • Nákup zboží – zásady bezpečného nakupování
  • Informace – které informace je prodávající povinen poskytovat
  • Práva spotřebitele – rozdíly v právech spotřebitele při nákupu zboží v kamenných obchodech a na internetu
  • Smlouvy – druh smluv, odstoupení od smlouvy, rizika spojená se smlouvami
  • Odpovědnost za vady při převzetí výrobku
  • Rizika při nákupu zboží
  • Reklamace – kde a jak můžeme uplatňovat reklamaci, na co máme nárok

2. Příprava a realizace projektových dnů pro žáky ZŠ

Na semináře pro pedagogy naváží projektové dny pro žáky 7. – 9. třídy, zaměřené na zvýšení kompetencí v oblasti ochrany spotřebitele. Projektová výuka je nejkomplexnější výukovou metodou, neboť zahrnuje celou řadu jednodušších vyučovacích metod a kombinuje v sobě teoretickou a praktickou složku. Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí na ni z různých stran. Projektové dny převedou teoretické základy našich seminářů do praxe, žáci si budou prakticky zkoušet různé situace související s nákupem, včetně internetových nákupů, budou se zabývat všemi aspekty nákupů, od uveřejnění informací po smlouvy a vyzkouší si také v praxi reklamace. Projektové dny budou realizovány lektorským týmem projektu. Učitelé se těchto projektových dní budou účastnit jako pozorovatelé, aby viděli aplikaci metod v praxi a byli následně schopni realizovat projektové dny s tímto zaměřením samostatně. V rámci projektu zrealizujeme pro každou zapojenou školu 2 projektové dny. Celkem se projektových dní zúčastní 600 žáků ze zapojených škol. Projektové dny budou probíhat v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Následně proběhne rozbor použitých metod společně s učiteli, kde bude vysvětlován kontext jednotlivých aktivit a bude se zjišťovat, co ještě potřebují k tomu, aby byli schopni projektový den realizovat sami.

3. Tvorba metodiky Práva spotřebitele pro pedagogické pracovníky ZŠ

V rámci projektu vznikla metodika Práva spotřebitele, která zahrnuje všechna témata nezbytná k dobré realizaci výuky ochrany spotřebitele na škole. Metodika obsahuje řadu praktických metod, které následně mohou učitelé využít při výuce tohoto tématu ve svých třídách. Metodika obsahuje nejen teoretická východiska pro výuku, ale také pracovní listy pro žáky.

DatumRozsahNázev akceKrajCyklusMístoDostupnost
27.08.20201 denMetodický seminář finanční gramotnostiPardubický krajRozumíme penězůmotevřený
Archiv akcí