Aisis o.s.

Právě realizujeme

Šablony pro mateřské a základní školy

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 byla na webu MŠMT vyhlášena výzva k Šablonám pro mateřské a základní školy a ty tak mají novou příležitost podat žádost o projekt v rámci programu OP VVV.

Peníze z Evropské unie mohou v této výzvě čerpat mateřské i základní školy a to včetně těch pražských.

V rámci o. s. AISIS se dlouhodobě zabýváme dalším vzděláváním pedagogů a proto Vám můžeme nabídnout zajištění aktivit v tématu osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů. Nabídku vzdělávání připravíme přímo na míru pro Vaši mateřskou nebo základní školu. Pokud máte o tuto nabídku zájem, zavolejte nebo nám napište na kontakt uvedený na konci článku. Rádi Vám připravíme nabídku podle Vašich představ.

Bohaté zkušenosti máme také s administrací projektů, proto Vám nabízíme ucelenou podporu při podání projektové žádosti:

- konzultace při výběru aktivit do projektové žádosti,

- zajištění elektronického podpisu a kompletní podání projektové žádosti v systému IS KP14+,

- konzultace při realizaci projektu.

Osobní přístup a spolehlivost jsou samozřejmostí, kterou Vám nabízíme.

Celková konečná cena za tuto službu: 5 000 Kč.

Minimální výše, kterou může škola na 1 projekt žádat, je 200 000 Kč, maximální částka pak 200 000 Kč + (počet dětí/žáků x 2 200 Kč).

Aktivity, ze kterých si školy mohou vybírat, jsou zaměřeny na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, v mateřských školách pak na usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a na základních školách na extrakurikulární rozvojové aktivity a spolupráci s rodiči.

Na webu MŠMT pod tímto proklikem najdete kompletní informace, které však nemusíte detailně studovat, pokud uzavřete spolupráci s námi.

Pokud máte otázky k této výzvě, neváhejte nás kontaktovat. Oslovit nás můžete emailem nebo telefonicky.

Pokud máte zájem, abychom Vám zajistili kompletní podání projektové žádosti, můžete nám také zavolat, poslat email, nebo jen vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Kontaktní osoba: Stanislava Křížová, projektová manažerka (telefon: 607 621 558, nebo email: stanislava.krizova(zavináč)aisis.cz)

Finanční gramotnost pro veřejnost

Nabídněte finanční gramotnost také rodičům, prarodičům nebo třeba starším sourozencům Vašich žáků…

Ve spolupráci s GE Money Bank chceme i v roce 2016 realizovat semináře pro rodiče žáků i širokou veřejnost organizované přímo ve školách, ať už středních, základních, nebo mateřských. Zúčastnit se tak mohou i pedagogové školy, kteří si chtějí zvýšit svoji osobní finanční gramotnost.

Obsah semináře můžeme přizpůsobit i Vašim představám – z oblasti financí/bankovnictví. Z naší nabídky témat si můžete zvolit:

 • Rodinný rozpočet aneb přiznejme si, za co a kolik utrácíme = vaše hospodaření domácnosti
 • Pozoruhodný svět depozit aneb dobrý hospodář ví co s penězi! = běžné účty, způsoby zhodnocení peněz, zajištění rizik
 • Zodpovědné zadlužování aneb jak nebýt otrokem zbrklých rozhodnutí! = úvěrové produkty – kontokorenty, kreditní karty, spotřebitelské úvěry, hypotéky… jejich účel a správné využití
 • Internetové bankovnictví a nové technologie ve světě peněz = fungování internetového bankovnictví, plateb na internetu, bezkontaktních plateb, NFC technologií
 • Hypotéka jako forma investice

Semináře realizujeme ve školách v podvečerních časech ve Vámi zvoleném termínu a lektorují je dobrovolníci z GE Money Bank.

Semináře jsou pro účastníky zdarma a škola kromě toho získá drobnou finanční podporu na organizaci celé akce.

Máte zájem o takový seminář? Neváhejte a vyplňte tento dotazník. Počet seminářů je omezen a první semináře chceme realizovat již teď na jaře.

Škola odpovědného spotřebitele 2016

Projekt Škola odpovědného spotřebitele byl realizován již v roce 2015 a pro velký zájem účastníků jeho realizace pokračuje i v roce 2016.

V rámci projektu nabízíme základním školám semináře pro pedagogické sbory a projektové dny pro žáky. Středním školám pak nabízíme workshopy pro studenty 1. – 4. ročníku.

Projekt Škola odpovědného spotřebitele nabízí:

 • jednodenní semináře pro 300 pedagogů základních škol,
 • projektové dny pro 600 žáků základních škol,
 • půldenní workshopy pro 250 studentů středních škol.

Více informací o projektu a možnosti zapojení najdete na této stránce.

Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu a občanským sdružením AISIS.

Realizujeme semináře pro pedagogy MŠ, 1. stupně i 2. stupně ZŠ

V rámci projektu Zodpovědně s penězi realizujeme vzdělávací semináře pro pedagogy MŠ, 1. i 2. stupně základních škol i pro celý pedagogický sbor. Realizujeme také stáže v klubových školách Zodpovědně s penězi – tedy některé v základní škole, se kterou v oblasti finanční gramotnosti dlouhodobě spolupracujeme. Dále realizujeme projektové dny pro záky základních škol.

Máte-li zájem o některý ze seminářů nebo o realizaci projektových dní na Vaší škole, napište nám na rozumimepenezum[zavinac]aisis.cz.

Semináře pro pedagogy MŠ

Program Zodpovědně s penězi pro mateřské školy vychází z mezinárodního programu Aflatoun (www.aflatoun.org). Materiály pro naše semináře jsou z tohoto programu, ale byly upraveny týmem pedagogů, kteří učí na mateřských školách v České republice.

Cílem tohoto programu je pomoci dětem předškolního věku uvědomit si, že skrze vzdělávání je možné zlepšit svět. V posledních letech má v tomto ohledu zvláštní význam především finanční vzdělávání. Přestože žijeme v rychle se měnící globální ekonomice, tak finanční gramotnost u dospělých i mladých lidí po celém světě je na velmi nízké úrovni a školám a učitelům chybí nástroje k řešení tohoto problému. Na vrcholu nedostatku znalostí o finančních záležitostech jsou sociální, ekologické a ekonomicky neudržitelné vzorce spotřeby, kterým jsou děti a mladí lidé vystaveni.

Aflatoun tyto problémy řeší a poskytuje vyvážený sociální a finanční vzdělávací učební plán, díky kterému děti dokáží lépe překonat dané problémy.

Vzdělávací program je určený dětem předškolního věku tj. 3-6 let, poskytuje základy sociálního a finančního vzdělávání zaměřeného na období raného dětství.

Více informací naleznete zde.

Semináře pro pedagogy 1. stupně ZŠ

Obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na prvním stupni základní školy.

Obsah semináře:

 • Vzdělávací seminář zaměřený na výuku finanční gramotnosti na 1. stupni.
 • Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnost a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
 • Seminář vedou lektoři, kteří zároveň učí finanční gramotnost na 1. stupni základní školy.

Co získáte?

 • Seznámíte se s materiály a metodikou finanční gramotnosti pro 1. stupeň na základních školách.
 • Možnost objednat si knihu Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň, která bez vzdělávacího semináře není k prodeji.
 • Získáte informace, jak začlenit výuku finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu.
 • Osvojíte si metodiku výuky finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy.
 • Zvýšíte svoji osobní finanční gramotnost.

Více informací naleznete zde.

 

Semináře pro pedagogy 2. stupně ZŠ

 

Obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na druhém stupni základní školy..

Obsah semináře:

 • Vzdělávací seminář zaměřený na výuku finanční gramotnosti na 2. stupni.
 • Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnost a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
 • Seminář vedou lektoři, kteří zároveň učí finanční gramotnost na 2. stupni základní školy.

Co získáte?

 • Seznámíte se s materiály a metodikou finanční gramotnosti pro 2. stupeň na základních školách.
 • Možnost objednat si knihu Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň, která bez vzdělávacího semináře není k prodeji.
 • Získáte informace, jak začlenit výuku finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu.
 • Osvojíte si metodiku výuky finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy.
 • Zvýšíte svoji osobní finanční gramotnost.

Více informací zde.

 

Semináře pro sborovnu

Máte zájem o seminář k finanční gramotnosti, který by se konal přímo ve Vaší škole?

 • Nabízíme Vám semináře pro pedagogy 1. i 2. stupně se zaměřením na metodiku finanční gramotnosti i na zvýšení osobní finanční gramotnosti pedagogů.
 • Máme připraveny metodické materiály pro pedagogy i pracovní listy pro žáky, které si můžete po absolvování seminářů zakoupit. Informace o výukových materiálech najdete na této stránce nahoře.
 • Seminář vedou lektorky, které se podílely na tvorbě materiálů a zároveň učí finanční gramotnost na základních školách.
 • Semináře i materiály obsahově vychází ze Standardů finanční gramotnost a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.

Co proto musíte udělat?

 • Napište nám, zda byste chtěli seminář zaměřený na pedagogy 1. nebo 2. stupně základní školy (seminář může být i společný pro pedagogy z obou stupňů, ale vhodnější je rozdělení).
 • Napište nám termín a čas, ve kterém byste chtěli seminář realizovat (nejkratší semináře jsou 4 vyučovací hodiny).
 • Skupina školených pedagogů může být i z více škol – každé škole vystavíme fakturu na poměrnou část semináře.

Více informací zde.

 

Seminář se stáží

Jedná se o dvoudenní akci, kterou realizujeme několikrát během školního roku.

Akce se vždy koná v klubové škole Zodpovědně s penězi – tedy některé v základní škole, se kterou v oblasti finanční gramotnosti dlouhodobě spolupracujeme.

Obsah akce:

 • první den začíná informacemi o škole a jejím školním vzdělávacím programu, o začlenění finanční gramotnosti do ŠVP;
 • následuje první část semináře, který je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na prvním nebo druhém stupni základní školy;
 • první den končí inspirativní prohlídkou školy;
 • druhý den dopoledne probíhají náslechy ve výuce finanční gramotnosti na prvním nebo druhém stupni;
 • zakončení druhou částí semináře, která je spojena s rozborem výuky.

Více informací zde.

 

Projektové dny pro žáky

Chcete vidět výuku finanční gramotnosti v praxi a přímo na Vaší škole?

Na našem webu v sekci „Výukové lekce“ si vyberte téma a objednejte si od nás lektora, který formou projektového dne dané téma zrealizuje s třídou Vašich žáků.

Všichni naši lektoři mají zkušenosti s výukou na prvním nebo druhém stupni základní školy a náš tým v tomto školním roce už zrealizoval téměř třicet projektových dnů ve třídách prního i druhého stupně základní školy.

Více informací zde.

2. seminář pro učitele mateřských škol

Ředitelům a pedagogům mateřských škol jsme v rámci dalšího vzdělávání nabídli seminář zaměřený na osobnostní rozvoj dětí a jejich první krůčky k finanční gramotnosti.

Seminář je pro pedagogy včetně ubytování i stravování zdarma. Na seminář se přihlásilo 29 pedagogů z mateřských škol.

Seminář realizuje občanské sdružení AISIS ve spolupráci s GE Money Bank v rámci projektu Zodpovědně s penězi pro mateřské školy.

Seminář je realizován jako cyklus dvou dvoudenních seminářů a koná se v Praze v hotelu Populus.

První seminář se uskutečnil 24. – 25. listopadu 2015, druhý seminář se uskuteční v termínu 17. – 18. března 2016.

 

Newer Entries